08:00

EDUCATED EXPO

08:00

התכנסות ורישום

09:00

דברי ברכה

09:10

דברי פתיחה
אורי בן ארי

09:25

ברכות
יפה בן דוד
ד"ר רונית אשכנזי
איל  רם
אבי קמינסקי

10:00

הרצאת פתיחה: עתיד ההוראה במערכות החינוך
אורי בן ארי

10:15

בינה מלאכותית ובית הספר של העתיד
ערן גופר

10:30

"למידה בהפרעה" בעידן הדיגיטלי

10:45

מהפכת הזיהוי הקולי בקמפוס: מחזירים את הזמן האבוד לסטודנט
הילה ששון
אלי צור

11:00

שילוב מדפסות תלת ממד בפדגוגיה
אורי גרויא

11:25

פאנל חינוך מיוחד כמוביל מהפכה - כל אחד יכול
פרופ' עדינה  שמיר
רחלי  אברמזון
רינה כהן
ד"ר אורלי   הבל
שלומית כהן

11:50

הפסקה

12:05

מכצנלסון עד מרקוביץ, כיצד פלטפורמת ה-Storytelling שיפרה את יכולת ההבעה שלי
בועז חשביה
רוני לביא

12:15

פלטפורמה דיגיטלית לטיפול בליקויי דיבור
רפי  נשיא

12:30

חדשנות בלמידה
ד"ר רונית אשכנזי

12:45

פאנל VR AR AI
פרופ' גילה קורץ
יהוידע  מנדל
אורי הופנונג

13:10

פאנל קוד ורובוטיקה
קובי  רפאלי
לימור הררי
סיגל רוזן
רמי שקד

13:30

דברי סיכום
אורי בן ארי

13:40

סיום וארוחת צהריים
Contact us on WhatsApp
Open Accessibilty Menu